НАЗАД НАЧАЛО
шатри 001

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 002

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 003

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 004

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 005

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 006

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 007

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 008

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 009

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 010

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)

шатри 011

специални шатри

тип - СB

 

Ширина от 5 m до 40 m

Дължина от 5 m до 60 m

до 3000 m2

 

лесни за монтаж и демонтаж

(изработваме и модели по поръчка на клиента)